Basic statistics and data interpretation

Live Q&A session

Autumn 2021